Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
Vững Tâm

  
Thị phi là chuyện thường ngày.
Có chi phải để bên tai cho phiền.
Thị phi nhân ngã chuyền miên.
Thế gian vậy đó.Ta phiền làm chi.


Cảm thông tha thứ nhu mì.
Từ bi hỷ xả vị tha cõi lòng.
Đã tu Tứ Đại vai không.
Tùy duyên tùy việc khởi mong làm gì.
.
Đạo hành cộng chữ Từ Bi.
Là người chánh trực Tu thì chẳng Sân.
Nhược nhơn tu đạo chuyên cần.
Chánh tu bất kiến lỗi lầm thế gian.
.
Đường tu chắc trở gian nan
Giữ tâm bất thối đạo tràng Tây Phương.
Có Phật sẽ có Ma Vương.
Phật.Ma nhất niệm thường là tại tâm.
.
Tác giả.Cư Sĩ Quang Minh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

 

 
Back to Top