Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
Kỳ 50: Phóng Sanh - Ấn tống – Cộng Tu Tại Chùa Nam An, Tiền Giang

 Được sự tin tưởng chắt chiu hùn phước của Quý nhà đạo tâm xa gần .Ngày 28/10/2017, nhằm tối ngày 9/9/Đinh Dậu . Đạo Tràng Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc đã tổ chức sự kiện: Phóng sanh - Ấn tống – Cộng tu kỳ 50 tại tỉnh Tiền Giang

 
Back to Top