Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
Hành Trình Phóng Sanh - Ấn Tống Kỳ 72 tại Hải Phòng và Nam Định

 Được sự tin tưởng chắt chiu hùn phước của Quý nhà đạo tâm xa gần, được sự hướng dẫn của chư tôn tịnh đức Tăng, với ước nguyện kết duyên lành cho người dân vùng xa tại 2 tỉnh Hải Phòng và Nam Định trong lần thứ 72 này. Đạo tràng Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc tổ chức chương trình PHÓNG SANH - ẤN TỐNG cúng dường tại khu vực miền Bắc

 
Back to Top