Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
Có tiền là phước báo, dùng tiền là trí tuệ.

 Có tiền là phước báo, dùng tiền là trí tuệ. Không có trí tuệ, tiền đều sẽ hết, đó không phải việc tốt

 
Back to Top