Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
TUYỂN TẬP SÁCH NÓI PHẬT GIÁO (tuyển tập 4)

 Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh, không phân biệt ai. Đạo Phật nói lên sự thật, là một con đường khách quan để đi tới chân lý. Giáo lý của Đạo Phật không phải do Phật sáng tạo ra mà là chân lý khách quan. Phật chỉ là người phát hiện, dấn thân và chứng đắc để rồi truyền dạy lại cho chúng sinh cách giải thoát với lòng từ bi vô lượng. Sự cao quý của Phật ở chỗ xem tất cả chúng sinh là bình đẳng và hoàn toàn có thể thành Phật. Hơn thế, khi hiểu Đạo Phật sẽ thấy các đức Thế tôn thậm chí không coi Phật là một quả vị, là chứng đắc... mà chỉ là sự quay về với bản nguyên của vũ trụ.
Sách nói Phật giáo team

 

 

 Sách Nói Phật Giáo : Oan Gia ( Trọn bộ 4 Tập )- Thượng Tọa Thích Trí Siêu

Kích vào biểu tượng >I để chuyển tập

 

 

Cơn Lũ Dục Vọng

 

Ăn Uống Nói Cười Và Khóc

 

Nhân quả báo ứng của việc ngủ quá nhiều

 

 

Người Giàu Cũng Khổ

 

 

Làm Thế Nào Chuyển Họa Thành Phước, Những lời PHật Dậy Nên Biết

 

 

 

Lời Khuyên Của Phật ● Khuyên Người Từ Bỏ Sự Giết Hại

 

Nghiệp Dẫn Đường Trong Luân Hồi - Hòa Thượng Thích Thanh Từ

 

Món Quà Chánh Pháp - Hòa Thượng Ajahn Chah

 

 

Pháp Ngữ ( Trọn bộ 4 Tập ) - Thiền Sư Hư Vân

Kích vào biểu tượng >I để chuyển tập

 

 

Khai Thị Phật Thất - Hòa Thượng Đạo Chứng

 

 

Con Đường Giác Ngộ - Hòa Thượng Thích Thông Phương

 

Căn Bản Thiền Minh Sát - Lời Sách Tấn - Mahasi Sayadaw

 

Niệm Phật Viên Thông - Pháp Sư Tịnh Không

 

 
Back to Top