Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
TUYỂN TẬP SÁCH NÓI PHẬT GIÁO (tuyển tập 3)

 Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh, không phân biệt ai. Đạo Phật nói lên sự thật, là một con đường khách quan để đi tới chân lý. Giáo lý của Đạo Phật không phải do Phật sáng tạo ra mà là chân lý khách quan. Phật chỉ là người phát hiện, dấn thân và chứng đắc để rồi truyền dạy lại cho chúng sinh cách giải thoát với lòng từ bi vô lượng. Sự cao quý của Phật ở chỗ xem tất cả chúng sinh là bình đẳng và hoàn toàn có thể thành Phật. Hơn thế, khi hiểu Đạo Phật sẽ thấy các đức Thế tôn thậm chí không coi Phật là một quả vị, là chứng đắc... mà chỉ là sự quay về với bản nguyên của vũ trụ.
Sách nói Phật giáo team

 

Hướng Dẫn Hành Thiền Cho Người Tại Gia - Thiền Căn Bản ( Tập 1 )

 

Hướng Dẫn Hành Thiền Cho Người Tại Gia - Thiền Căn Bản ( Tập 2 Hết)

 

Nghệ Thuật Chánh Niệm - Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

 

Cõi Giới Vô Hình

 

 

Bát Nhã Tâm Kinh - Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Thuật


 

 

 

Già Chết ( Triết Lý Về Lẻ Sống Và Quy Luật Sinh Tử Luân Hồi )

 

Kinh Phổ Môn

 

Tìm Hiểu Nghiệp Ngạ Quỷ Trong Kinh Pháp Cú Số 71

 

Tiến đến giải thoát hoàn toàn

 

PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO

 

Lời Phật Dạy Về "Nghiệp"

 

Phật Ở Trong Tâm

 

Quyền Lực Tâm Linh

 

Phật Pháp và Pháp Môn Trì Danh Niệm Phật

 

Cuộc Đời Là Hành Trình Tâm Linh

 

 
Back to Top