Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
TUYỂN TẬP SÁCH NÓI PHẬT GIÁO (tuyển tập 2)

  Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh, không phân biệt ai. Đạo Phật nói lên sự thật, là một con đường khách quan để đi tới chân lý. Giáo lý của Đạo Phật không phải do Phật sáng tạo ra mà là chân lý khách quan. Phật chỉ là người phát hiện, dấn thân và chứng đắc để rồi truyền dạy lại cho chúng sinh cách giải thoát với lòng từ bi vô lượng. Sự cao quý của Phật ở chỗ xem tất cả chúng sinh là bình đẳng và hoàn toàn có thể thành Phật. Hơn thế, khi hiểu Đạo Phật sẽ thấy các đức Thế tôn thậm chí không coi Phật là một quả vị, là chứng đắc... mà chỉ là sự quay về với bản nguyên của vũ trụ.
Sách nói Phật giáo team

Mộng Du Tập

 

 

Nguyên Nhân Do Đâu Con Người Bị Bệnh (Nhân Quả Báo Ứng)

 

Ngũ Uẩn - Diễn Đọc : Diệu Mỹ

 

Buông Và Nắm ( Buông Bỏ Để Không Còn Bị Vướng Mắc Bởi Nghiệp )

 

Nhân Duyên Phát Khởi - Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Phật Ở Trong Tâm Bùn Và Nước ( Trọn bộ 5 Tập ) - Thiền Sư Bassui Nhật Bản

Kích vào biểu tượng >I để chuyển tập

 

 

 

Hiểu Sâu Về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo

 

Bước Đầu Học Phật

  

 

Đối Diện Khổ Đau Và Không Sợ Hãi

 

 

 

"

 

 

"Phá Mê Khai Ngộ"

 

 

Hãy Là Chính Mình ( Trọn bộ 3 tập ) - Tác Giả Thích Tâm Hạnh

Kích vào biểu tượng >I để chuyển tập

  

 

Vô Thường - Thích Giác Thiện

 

 

 

Hiếu Kính Cha Mẹ - Minh Mẫn

 

 

 

 

 

 
Back to Top