Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
Thong Dong Giữa Chốn Phàm Trần

 Thong dong giữa chốn phàm trần,

Vén màng hôn ám, ta nâng gót hồng

Chân con rảo bước Tây Đông,

Tìm Thầy, tìm đạo ngóng trông Pháp màu.

Đường đời như giấc chim bao

Mau mau tỉnh thức, nguyện cầu Tây Phương

 Nợ trần còn chút vấn vương

Duyên lành đưa đến thầy con

Pháp màu Thầy giảng sớm trưa

Gói Tâm Thành Kính, được mưa thấm nhuần

Thầy khuyên Niệm Phật luôn luôn

Tin sâu, nguyện thiết là muôn Pháp Trần.

Tin rằng có Quả có Nhân,

Có tạo nghiệp báo, chịu Nhân không lành

Xưa nay lớn nhỏ rỏ ràng

Không thêm không bớt, chẳng dành phần ai.

Tin sâu chắc thật không sai,

Bốn tám lời nguyện, đâu ai sánh bằng.

Mười phương cõi Phật dạy răn

Nên tin lời thật là căn nguyên lành

Nguyện rằng ai phát lòng thành,

A DI ĐÀ PHẬT. Huệ sanh hiện tiền

Nguyện lìa Tam Độc đảo điên,

Nhất Tâm Bất Loạn, về miền Lạc Bang

Nguyện không khởi ác buộc ràng

Làm nhiều điều thiện hân hoan cuộc đời

Nguyện bao nghịch cảnh đổi đời,

Không thay đổi dạ, suốt đời bền lâu.

A DI ĐÀ PHẬT làu làu

Tự tâm thanh tịnh, tin sâu DI ĐÀ

Nguyện bao phước báu tạo ra,

Không sanh cõi Tạm, không qua cõi Trời

Một lòng niệm Phật không rời,

Nhất Tâm Bất Loạn, rạng ngời Tây Phương.

Nguyện Tu thẳng, đúng một đường,

Bòn chút Công Đức, tai ương tan lần.

Bạn ơi! Đừng có phân vân,

Phải PHÁT NGUYỆN LỚN, chắc phần vảng sanh.

Nguyện cầu tất cả chúng sanh,

Trọn thành Phật Đạo rạng danh đời đời.

Nguyện cầu Liên Hữu khắp nơi,

Về đây NIỆM PHẬT rạng ngời Chùa con..

Thầy Con nguyện sẽ rước đưa

Tâm từ rộng lớn, sớm trưa tinh cần.

Trạch cho PHẬT PHÁP sâu lần,

Mở khai Trí Huệ, góp phần công phu

Đường xưa mây trắng mịt mù,

Nay đà tỏ rạng, quyết TU đến cùng


 
Back to Top