Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
THOÁT NẠN, THĂNG CHỨC NHỜ CỨU RÙA

  Mao Bảo vào thuở còn hàn vi, đi đường gặp người mang một con rùa đem bán, liền bỏ tiền mua thả cho đi. Sau ông làm tướng, một lần thua chạy rơi xuống nước, bỗng cảm thấy có vật gì đó nâng mình lên, nhờ đó không phải chết chìm. Đến khi vào được trong bờ rồi, nhìn lại mới biết con vật đã đưa ông vào bờ chính là con rùa ngày trước được ông cứu.

Chuyện thứ hai là cứu rùa được phong hầu. Khổng Du vốn chỉ là một chức quan nhỏ, cũng từng mua rùa thả xuống nước. Rùa nổi lên bơi đi trong nước còn ngoái đầu hướng về phía ông nhiều lần như cảm tạ. Sau Khổng Du có công được phong tước hầu, lúc thợ đúc ấn ra bỗng thấy hình con rùa trên núm ấn ngoái đầu về phía sau, liền phá đi đúc lại, cho đến lần thứ tư, nhìn kỹ trong khuôn thì đầu rùa thẳng nhưng đúc ấn ra vẫn là ngoái về phía sau. Thợ đúc ấn lấy làm quái lạ, liền đem việc này báo với Khổng Du. Ông nhớ lại lúc thả con rùa năm xưa, nó cũng ngoái đầu nhìn lại như vậy, liền hiểu ra chuyện phong hầu ngày nay chính là nhờ phước báo của việc cứu rùa.

KHUYÊN NGƯỜI KHÔNG SÁT SANH VÀO NGÀY LỄ TẾT

Khi ta gặp những ngày lễ Tết, tốt lành, cảnh vật tươi đẹp thì vui mừng, nhưng loài vật vào những ngày ấy thì đau đớn trong lòng. Vì sao vậy?

Vì con người ngày ấy thì vui vẻ ăn uống, còn loài vật thì máu me lênh láng, ruột đứt từng đoạn; con người thì sum họp một nhà, còn loài vật thì mẹ con ly tán.

Có thể nói rằng, vào những ngày lễ Tết mừng vui mà giết hại vật mạng chính là việc làm tàn nhẫn nhất của con người. Ví như đang lúc xuống dao mà có thể bất chợt dừng lại suy xét cho sự thống khổ của loài vật thì tâm từ bi sẽ sinh khởi, không còn vì chút vị ngon mà sát hại vật mạng. Mong lắm thay!

(Trích AN SĨ TOÀN THƯ, Nguyễn Minh Tiến dịch)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 
Back to Top