Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
TÂM THƯ HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHÁP SƠN

 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính bạch Chư tôn Tịnh đức.
Kính thưa Quý nhà đạo tâm, Quý liên hữu xa gần.

Sau thời gian thực hiện hùn phước Niệm Phật Đường Pháp Sơn đã xây dựng tương đối phần hậu Tổ và nhà bếp, được sự tin tưởng chắt chiu hùn phước của Quý nhà đạo tâm xa gần phần chánh điện đã bước đầu xây dựng.

 

Dự kiến tiếp tục xây dựng phần chánh điện, thiết kế đơn giản, tường bằng gạch thẻ, không tô, không sơn nước, mái lợp tôn, trần la phông thạch cao, kích thước 11 mét x 14 mét, tịnh tài ước thực hiện hoàn thành là 300 triệu đồng.

Đạo tràng Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc chúng con kính cẩn trên nương nhờ uy lực của chư Phật, Bồ Tát, nhờ hồng ân Tam Bảo, dưới nhờ sức lực gia trì của hiện tiền Chư tôn đức tịnh đức, sau cùng chúng con tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành phát Tâm Bồ Đề của Quý nhà đạo tâm, Quý liên hữu gần xa ủng hộ tịnh tài cũng như tịnh vật để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành viên mãn,

Vùng đất sâu xa, nơi người dân cuộc sống còn nhiều khó khăn, buổi sơ khai ban đầu nên khó khăn chồng chất muôn vàn khó khăn, chúng con ngưỡng mong được đủ duyên lành việc xây dựng tiếp tục Niệm Phật Đường được hoàn thành viên mãn.

Chúng con thành kính tri ân, cầu nguyện chư Tôn Đức và toàn thể Quý nhà đạo tâm vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

-Thành viên Đạo tràng Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc kính ghi-

Mọi sự phát tâm hùn phước xin liên hệ:

1. Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) - chi nhánh huỵện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai,
Chủ tài khoản: Hoàng Hữu Danh
Số TK: 5914.205.008580

2. Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh thị xã Long Khánh – Đồng Nai, Chủ tài khoản: Hoàng Hữu Danh
Số TK: 0121.0006.99923

3. Hoặc gởi về địa chỉ: Hoàng Hữu Danh, ấp Duyên Lãng, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 0939.7766.93

Khi phát tâm hùn phước xin Quý vị ghi XÂY DỰNG NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHÁP SƠN để các thành viên cập nhật đúng như ước nguyện.

Kính bạch chư vị Thiện tri thức, quý vị Liên hữu xa gần được rõ, mong sự hùn phước tùy tâm cho Phật sự viên thành, thành tâm nguyện cầu Quý nhà đạo tâm cùng toàn gia bảo quyến luôn sống an lành dưới ánh từ quang của mười phương chư Phật, cha mẹ nhiều đời quá vãng và pháp giới chúng sanh tăng trưởng Bồ Đề Tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm an lạc, nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực Lạc.

Ngưỡng cầu chư Phật mười phương, chư vị Bồ Tát, Long Thần, Hộ Pháp thùy từ gia hộ cho tất cả đệ tử chúng con Bồ Đề Tâm kiên cố, sơ tâm ban đầu không thối thất, không lay chuyển, hết một báo thân này đồng Vãng Sanh Cực Lạc.

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ,
Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề,
Tận hết báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

-Thành viên Đạo tràng Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc kính ghi-

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Back to Top