Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
SỰ KIỆN KỲ 5: PHÓNG SANH – ẤN TỐNG KINH SÁCH – PHÁT CƠM TỪ THIỆN

PHÓNG SANH – ẤN TỐNG KINH SÁCH – PHÁT CƠM TỪ THIỆN ĐỊNH KỲ LẦN 5


* Phóng sanh – Ấn tống kinh sách lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/12/2013 tại chùa Diệu Pháp, số 188, đường Nơ Trang Long (nối dài), phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

* Phát cơm chay từ thiện lúc 10 giờ 30 phút tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh, số 3, đường Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến 500 phần).

 


Kính cùng quý vị Đạo hữu, quý Thiện tri thức.

Hằng năm khi tiết trời sang đông các hàng con Phật lại hân hoan chờ đón ngày vía đức từ phụ A Di Đà, Ngài là giáo chủ nơi Cực Lạc Tây phương. Tịnh Độ chọn ngày sinh của Vĩnh Minh Thọ Đại Sư - vị Tổ thứ sáu của tịnh độ tông là ngày 17 tháng 11 Âm lịch hàng năm cử hành lễ vía, nhớ lại Đức Phật A Di Đà. Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư được xem như là hoá thân của Phật A Di Đà. Theo sách “Đường về cực Lạc”, Ngài sinh vào đời Tống, người Tiền Đường, họ Vương tự Xung Huyền. Thuở thiếu niên thường trì tụng Kinh Pháp Hoa, cảm bầy dê quì mọp nghe Kinh.

Trưởng thành làm quan coi về thuế vụ, nhiều lần lấy tiền công đến Tây Hồ mua cá trạnh phóng sinh. Bị phát giác hình quan thẩm định án tử. Khi áp giải ra pháp trường sắc mặt vẫn bình thản, vì tin rằng do công đức phóng sinh hồi hướng sẽ được sinh Tịnh độ. Nhà vua cảm động tha bổng. Từ đó Ngài xuất gia lập hạnh nguyện mỗi ngày đêm hành trì 108 lẽ tám điều, trong đó có 2 điều đặc biệt là tụng 1 bộ kinh Pháp Hoa và niệm mười muôn câu Phật hiệu.

Trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, lời nguyện thứ 19: “Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sinh ở mười phương phát tâm Bồ đề tâm, tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sinh về nước tôi. Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chính giác.”

Vâng lời Phật dạy: “Không làm việc ác, gắng làm việc lành, giử lòng trong sạch, đó là lời Phật dạy” (Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành, Tự tịnh kỳ ý, Thị chư Phật giáo).

Vĩnh Minh Thọ Đại Sư sinh thời lúc chưa xuất gia vì hạnh phóng sanh không tiếc thân mạng, đại nguyện 19 của Phật A Di Đà ghi rõ người phát Bồ đề tâm, làm các việc lành, chí tâm hồi hướng, phát nguyện vãng sanh, lâm chung không được tiếp dẫn, Ngài thề không thành Phật.

Đệ tử chúng con ngày đêm huân tu tịnh nghiệp, gắng sức làm lành, hoan hỉ cùng với người làm lành.

Trong duyên sự đó hàng tháng định kỳ tổ chức ấn tống kinh sách pháp môn niệm Phật đến với tất cả mọi người, ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam, phát Bồ đề tâm tu học pháp môn niệm Phật, một đời vãng sanh, chấm dứt luân hồi và định kỳ thứ bảy của tuần cuối tháng cùng nhau mua chuộc sinh mạng của các sinh vật sắp bị giết đem về chùa Diệu Pháp làm lễ phóng sanh, phát cơm chay từ thiện cho bệnh nhân nghèo mắc bệnh nan y tại bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để tỏ lòng san sẽ những đau thương của kiếp người, trong tháng 12 là ngày 28/12/2013.

Nay trang “Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc” kính mong chư vị Thiện tri thức, quý vị Liên hữu mỗi người góp một câu niệm Phật cầu cho việc lành thuận duyên, chướng ngại tiêu trừ, tùy duyên hùn phước tịnh tài cho pháp sự được thực hiện rộng khắp.

Để ủng hộ tịnh tài xin Quý vị hoan hỷ gửi vào các tài khoản sau: 

1/ Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) - chi nhánh huỵện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
Số TK: 5914.205.008580
Chủ tài khoản: Hoàng Hữu Danh

2/ Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh thị xã Long Khánh – Đồng Nai
Số TK: 0121.0006.99923
Chủ tài khoản: Hoàng Hữu Danh 

SĐT: 0939776693
Nick FB: Huu Danh https://www.facebook.com/longnhan.hoang.9?ref=ts&fref=ts

3/ Hoặc gởi trực tiếp Ngô Thị Mỹ Hà (Diệu Ngộ) địa chỉ: : 69/33 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, tp HCM.
SĐT: 0933.741.653

Kính bạch chư vị Thiện Tri Thức, quý vị Liên Hữu xa gần được rõ, mong sự hùn phước tùy tâm cho Phật sự viên thành, đem lợi lạc đến cho vật phóng sanh, người tham gia phóng sanh xa gần, cùng gia đình hiện tiền, cha mẹ nhiều đời quá vãng và pháp giới chúng sanh tăng trưởng Bồ Đề Tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm an lạc, nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi xã bỏ báo thân này đồng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Ngưỡng cầu chư Phật mười phương, chư vị Bồ Tát, Long Thần, Hộ Pháp thùy từ gia hộ cho tất cả đệ tử chúng con Bồ Đề Tâm kiên cố, sơ tâm ban đầu không thối thất, không lay chuyển, hết một báo thân này đồng Vãng Sanh Cực Lạc.

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ,
Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề,
Tận hết báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc.


Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhóm Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc kính ghi

 
Back to Top