Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
SỰ KIỆN KỲ 10: PHÓNG SANH – ẤN TỐNG KINH SÁCH – CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TẠI BẾN TRE

 PHÓNG SANH – ẤN TỐNG KINH SÁCH – CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ KỲ 10

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính bạch trên chư vị tôn đức Tăng, Ni
Kính đến cùng các vị Thiện tri thức, các nhà Đạo tâm, các Liên hữu xa gần.Hơn 2500 năm Như Lai đã hằng nhập diệt nhưng chánh pháp vẫn lưu trụ và vẹn nguyên các giá trị sâu sắc thì hơn hết đều là công lao truyền đăng tục diệm, tiếp nối Thánh giáo của các bậc Hiền, Thánh, Tổ sư. Vậy nên việc góp phần cho Chánh pháp cửu trụ và tăng nhân tu học là điều quí báu vô cùng. Trong các công đức bố thí cúng dường, không gì quí hơn là việc cúng dường cho thường trụ thế gian Tam bảo, tức là hiện tiền chư Phật, các lời Phật dạy là Pháp, và chư tôn đức tăng. 

Trong chương trình kỳ 10 này trang “Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc” giúp quí vị tiếp xúc được các trường hạ tu tập trong 3 tháng an cư của chư tôn đức Tăng Ni, và là dịp quí báu cho chúng ta cúng dường Tam bảo, gieo trồng ruộng phước, “KẾT DUYÊN PHƯỚC ĐIỀN”. Chư tăng hiện tiền là một trong những cầu nối đưa Phật pháp nhập thế, cúng dường chư hiện tiền tăng tức quí vị đã kết duyên cho Phật pháp xương long, chánh pháp trường tồn….

Trường hạ cúng dường:
- Trường hạ Tăng: Chùa Viên Minh, 156, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP Bến Tre
- Trường hạ Ni: Chùa Bạch Vân, 138, Đoàn Hoàng Minh, phường 6, TP Bến Tre

Vẫn như định kỳ hàng tháng trang “Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc” tổ chức phóng sanh và chuyển tặng kinh, sách, băng đĩa giảng về pháp môn niệm Phật đến các yêu cầu thỉnh trên khắp mọi miền đất nước.

Chương trình cụ thể trong ngày 29/6/2014 nhằm ngày 3/6/Giáp Ngọ như sau:

- 5 giờ: tập trung cổng sau Văn Thánh.

- 5 giờ 30 phút: khởi hành đi Bến Tre

- 8 giờ lễ phóng sanh trên dòng sông Tiền thuộc địa phận tỉnh Bến Tre, buổi lễ phóng sanh dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Minh Thành, chứng minh đại sư chùa Kim Liên, đại đức Thích Minh Thái trang “Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc” và chư tôn đức Tăng chùa Hội Tôn.

- 9 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút: cúng dường trường hạ chư Tăng và trường hạ chư Ni.

- 12 giờ về chùa Hội Tôn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, lễ Phật, dùng cơm trưa.

- 13 giờ 30: Cộng tu, Thượng Tọa Thích Minh Hải, trụ trì chùa Hội Tôn chia sẽ pháp thoại chủ đề “CHÁNH NIỆM NIỆM PHẬT”, sau đó đạo tràng niệm Phật, kinh hành, tác bạch cúng dường, hồi hướng.

- 17 giờ: Hoàn mãn về lại Sài Gòn.

*** Giá vé đi là 250 ngàn đồng/người, chi phí như sau: vé xe, tiền ăn (sáng, trưa) cúng dường, nước uống, quay phim.

*** Liên hệ đặt vé: Thu Phương, điện thoại: 0909047974, số tài khoản chuyển tiền đặt vé: TK Agribank chi nhánh Chợ Lớn: 622. 0205163. 804, chủ tài khoản Hồ Thu Phương.
Nick FB: Phương Hồ Thu.
https://www.facebook.com/phuong.hothu?fref=ufi

*** ỦNG HỘ TỊNH TÀI HÙN PHƯỚC PHÓNG SANH – CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HA - ẤN TỐNG.

1/ Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) - chi nhánh huỵện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
Số TK: 5914.205.008580
Chủ tài khoản: Hoàng Hữu Danh

2/ Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh thị xã Long Khánh – Đồng Nai
Số TK: 0121.0006.99923
Chủ tài khoản: Hoàng Hữu Danh 
SĐT: 0939776693
Nick FB: Huu Danh
https://www.facebook.com/longnhan.hoang.9?ref=ts&fref=ts

Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư tôn đức Tăng, Ni sức khỏe an khang, chúng sanh dị độ, giới đức cao tăng, huệ đăng thường chiếu, ngõ hầu hoằng dương chánh pháp, báo Phật ân đức.

Kính bạch chư vị Thiện Tri Thức, quý vị Liên Hữu xa gần được rõ, mong sự hùn phước tùy tâm cho Phật sự viên thành, đem lợi lạc đến cho vật phóng sanh, người tham gia phóng sanh xa gần, cùng gia đình hiện tiền, cha mẹ nhiều đời quá vãng và pháp giới chúng sanh tăng trưởng Bồ Đề Tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm an lạc, nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực Lạc.

Ngưỡng cầu chư Phật mười phương, chư vị Bồ Tát, Long Thần, Hộ Pháp thùy từ gia hộ cho tất cả đệ tử chúng con Bồ Đề Tâm kiên cố, sơ tâm ban đầu không thối thất, không lay chuyển, hết một báo thân này đồng Vãng Sanh Cực Lạc.

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ,
Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề,
Tận hết báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Admin trang " Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc" kính ghi
 

 
Back to Top