Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
Sư Giác Tần Vãng Sanh Lưu Xá Lợi

  Sư Giác Tần (1950-2018) quê ở Tuy Hoà, Phú Yên. Sư xuất gia thuộc hệ phái khất sĩ, đã tu hành một đời niệm Phật khi xả báo thân, đồ chúng hoả thiêu nhục thân đã còn lại những viên xá lợi mầu nhiệm.

Đây là sự kết tinh giới định tuệ từ câu Phật hiệu A Di Đà mà hành giả đã đi vào tâm chư Phật, đi vào thế giới của chư Phật.
Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả.
Quý đạo hữu hãy trân quí thời gian, tinh tấn niệm Phật đêm ngày, để có thể thoát được sanh tử. Nếu không thì biết khi nào mới thoát được lưới nghiệp trần lao?

 

 
Back to Top