Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
Quét Lá Sân Lòng

  Tôi lo quét lá sân lòng
Tôi không quét lá bao đồng thế gian
Lá lòng còn quá ngổn ngang

Ngày đêm lo quét mới an tấm lòng
Bao giờ hết lá thong dong
Chỉ còn sân trống mới hòng thảnh thơi
Bấy giờ mới thật vui chơi
Bấy giờ mới thật thảnh thơi an nhàn.

Tg : Tỳ Kheo Thích Phước Thái

 
Back to Top