Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
Nước Đạo

 Nước Đạo chứa đầy tám công đức

Rửa sạch trần cấu của muôn loài

Đưa vào thế giới mầu Hoa tạng

Chúng sinh siêu thoát không riêng ai

 

 

 Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm

Bụi không vương bụi, tự tâm khai

Đàn tràng giờ đây đã thanh tịnh

Cây héo biến thành cây tốt tươi

Cõi uế trở thành ngay cõi tịnh

Mọi loài mát mẻ, sống an vui.

 

 
Back to Top