Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
NIỆM PHẬT

 Niệm Phật ngoài miệng đẩy đưa,

Tật hư chẳng bỏ tương dưa ích gì.

Niệm Phật diệt tham sân si,

Thất tình lục dục tống đi cho rồi.

Niệm thế mới đúng ai ôi,

 Niệm ngoài cửa miệng lôi thôi thêm rầy.

Miệng tâm hoà một mới hay,

Trong ngoài tu cả Phật rày mới linh.

Niệm sao dứt nghiệp sát sinh,

Để cho thế giới thái bình an vui.

Niệm sao cứu khổ ban vui,

Chớ không phải để ngược xuôi bao giờ.

Niệm Phật không kể thân sơ,

Thấy người đau đói làm ngơ sao đành.

Niệm Phật lánh dữ làm lành,

Chớ đừng mê lợi, mê danh, mê tình.

Niệm Phật quyết đặng vãng sinh,

Ăn chay, giữ giới tội tình lánh xa.

Niệm Phật giữ một chữ hoà,

Không tranh hơn kém nhà nhà vui tươi.

Niệm Phật thuận thảo ai ơi,

Bỏ đi những chuyện tranh ngôi tranh quyền.

Niệm Phật lòng dạ cho chuyên,

Quyền cao lợi lớn là thuyền mong manh.

Niệm Phật phải dứt tương tranh,

Mê đời cặn bã hôi tanh làm gì.

Niệm Phật chớ có hồ nghi,

Tín tâm bền chặt nguyện ghi vào lòng.

Niệm Phật chớ có ghi công,

Phật nào gian lận mà hòng kể ra.

Niệm Phật việc ác tránh xa,

Việc lành cố gắng hiện ra bề ngoài.

Thực hành từ thiện không sai,

Liên đài để sẵn chờ ngày vãng sanh.

 

 

 

 
Back to Top