Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK

Phật pháp

PHÓNG SANH – ẤN TỐNG KINH SÁCH – TRÙNG TU TỊNH THẤT LINH QUANG - CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ KỲ 46.

PHÓNG SANH – ẤN TỐNG KINH SÁCH – TRÙNG TU TỊNH THẤT LINH QUANG - CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ KỲ 46.

(Chương trình 1 ngày 1 đêm, tối 24 và ngày 25/6/2017 nhằm tối ngày 01 và ngày 02/6/Đinh Dậu)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Kính bạch trên chư vị tôn đức Tăng, Ni,

 

Được Thành Hạnh Nhẫn Nhục

Nhẫn nhục là con đường tốt nhất để thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Vì thế, kim Kim Cang dạy:” Được thành hạnh nhẫn nhục”. Người học Phật phải luôn hổ thẹn sám hối. Việc tốt hướng cho người, việc xấu hướng về mình. Không thấy mình có công, chỉ xét lỗi mình.

"Chúng Ta Chỉ Nên An Phận Chịu Ngu"

 Thư ông gởi đến khá hợp thuyết Chuyên Tu của ngài Thiện Đạo, lại còn khế ngộ người căn cơ tầm thường, hèn kém. Rất vui! Chúng sanh mỗi người tập khí sai khác, mỗi người thiên về một chỗ. Kẻ ngu thiên về hèn kém, tầm thường, bậc trí thiên nơi cao thượng. Nếu kẻ ngu yên chịu phận ngu, chẳng dụng tâm tạp loạn, chuyên tu Tịnh nghiệp thì ngay trong đời này quyết định được vãng sanh, có thể nói là không ai sánh kịp kẻ ngu ấy. 

Phim Hay Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ - Chùa Hoằng Pháp

 Ngày 8/6/2014 đã qua, tại khu du lịch Vườn Xoài – Đồng Nai sẽ là ngày khó quên với đạo diễn Công Hậu và toàn bộ ê kip làm phim Con Đường Giác Ngộ (tên cũ: Phật và Thánh Chúng) khi Ban trị sự chùa Hoằng Pháp tổ chức buổi họp báo mừng bộ phim “Con đường giác ngộ” (Đạo diễn Công Hậu, GĐSX Thích Chân Tính, tác giả Đỗ Tài) đã vinh dự đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Vesak trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak lần thứ 11 gồm 95 nước tham dự vừa được tổ chức tại Việt Nam.

Niềm Tin Là Nguồn Đạo, Là Mẹ Của Các Công Đức

Kinh Hoa Nghiêm nói rằng:”Niềm tin là nguồn đạo, là mẹ của các công đức, nuôi lớn tất cả căn lành”. Biển lớn Phật pháp, duy chỉ có niềm tin mới có thể vào được. Chúng ta không những chỉ tin không mà cần phải tin cho thật sâu. 

Nghĩ Địa Ngục Khổ, Phát Tâm Bồ Đề

Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết là vì không biết Sa Bà là khổ, Cực Lạc là vui vậy! Nếu nghĩ đến thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước, Phật pháp khó gặp gỡ, pháp môn Tịnh Độ lại càng khó gặp gỡ. Nếu không nhất tâm niệm Phật, một khi hơi thở không hít vào được, chắc chắn sẽ theo ác nghiệp nặng nề nhất trong đời này hay đời trước đọa trong tam đồ ác đạo,

Một pháp Niệm Phật là pháp giản dị nhất

 Một pháp Niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng nhất, lớn nhất, nhưng phải khẩn thiết, chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu biếng trễ, lười nhác, không mảy may kính sợ, dẫu gieo được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn khó thể tưởng được nổi. 

Lòng Bao Dung Càng Lớn Thì Hạnh Phúc Càng Nhiều.

  Người một nhà báo dùng càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều; giữa vợ chồng bao dung càng lớn thì tình cảm càng thắm thiết; giữa hàng xóm với nhau, bao dung càng lớn thì càng dễ sống; giữa bạn bè bảo dùng càng lớn thì tình hữu nghị càng bền vững; giữa đồng nghiệp với nhau, bao dung càng lớn thì sự nghiệp càng thuận lợi…

Một người suốt đời làm ác, lúc lâm chung niệm A-di-đà Phật, có được vãng sanh không?

Hỏi: Một người suốt đời làm ác, lúc lâm chung niệm A-di-đà Phật, có được vãng sanh không?

Vì sao vẫn cần phải niệm Phật ra tiếng?

Vì sao vẫn cần phải niệm Phật ra tiếng? Trong tâm có Phật là tự lợi, niệm Phật ra tiếng là lợi tha. Đem Phật hiệu niệm ra không nhằm niệm cho chính mình, mà là niệm cho người khác nghe, niệm cho hết thảy chúng sanh nghe. Ta dẫn dắt hết thảy chúng sanh niệm Phật.

“Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân”

 Chúng ta gặp được một vị thiện tri thức chẳng phải là chuyện dễ. Cổ nhân thường nói đó là “duyên thầy trò”, thầy trò có duyên phận cũng là có thể gặp gỡ, chứ chẳng thể cầu được. Thật vậy, thế tục thường nói “quý vị do vận hên bèn gặp”. 

Thâm Nhập Một Môn, Huân Tu Lâu Bền

 Người xưa học một bộ kinh, chẳng những thuộc lòng về kinh, mà ngay phần chú giải cũng thuộc lòng. 


 

Người bây giờ chẳng chịu đọc sách, chính vì vậy mà không thâm nhập được ý nghĩa của chư tổ sư, điều này cũng giống như học “Kinh Vô Lượng Thọ” chẳng những học thuộc lòng toàn bộ kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ mà phần chú giải cũng phải học thuộc lòng, chỉ cần thẳng một đường nghiên cứu đọc tụng thuộc lòng một bô kinh để hành trì tu tập. Nếu chẳng chịu quyết tâm tu hành thì đối với lời Phật dạy như giỡn chơi mà thôi, vậy chẳng có thể tự độ mình và giúp đỡ người khác đuợc.

HT THÍCH THANH TỪ Giảng Về Đức Thanh Tịnh

 Thanh tịnh là trong sạch. Trong sạch không có nghĩa thoát ly ngoài cảnh trần tục, mà chỉ ở ngay trong cõi đời ô trược, nhưng không bị nhiễm ô, thế mới thật là trong sạch. Như hoa sen tuy nằm giữa đống bùn nhớp nhúa, mà hương vẫn thơm tho. Vì thế khi nói đến đức thanh tịnh, đạo Phật hằng mượn hoa sen để biểu thị. Đức Phật nghiễm nhiên ngự trên đài sen. Muốn thực hiện đức thanh tịnh, người Phật tử tập dần từ thô đến tế, từ cạn đến sâu theo thứ tự: HÀNH ĐỘNG thanh tịnh, NGÔN NGỮ thanh tịnh, và TƯ TƯỞNG thanh tịnh. 


 

Chân Thành Niệm Phật - HT Tuyên Hóa

 

Chân thành niệm Phật chính là miệng niệm Phật, tâm niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật. Trong tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, toàn thân hành trì A Di Đà Phật. Người chân thành niệm Phật là nhất tâm nhất ý niệm Phật, ngay cả khi ăn cơm, uống nước, mặc áo, đi ngủ cũng không quên.

Niệm Phật Và Cầu Về Cực Lạc

 “Giác ngộ mình, giác ngộ người, hạnh giác ngộ đầy đủ, gọi là Phật. Niệm Phật, chính là niệm giác ngộ vậy. Mỗi niệm không thường giác ngộ, mà để thường mê, như thế có nên chăng! Chim đỗ nơi gò nổng cây cao, người ở trong xóm làng đất nước. Không đậu nơi đất lành, mà ở nơi chẳng lành, như thế có nên chăng? Sự niệm Phật và cầu về Cực lạc, chính là đi đến chỗ giác ngộ cùng sanh nơi đất lành để bảo đảm sự giác ngộ đó vậy!"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Back to Top