Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
MƯỜI NGHIỆP LÀNH

 01 - Không sát sanh: Từ bi không sát hại. Sẽ được khỏe mạnh trường thọ.
02 - Không trộm cắp: Ngay thẳng không lấy của người. Sẽ được giàu sang. An ổn.
03 - Không tà dâm: Trong sạch không quan hệ bất chính. Sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc.

 

 04 - Không nói dối: Chân thật không dối gạt. Sẽ được uy thế, tiếng tăm.
05 - Không thêu dệt: Trung thực không xảo ngôn. Sẽ được mọi người kính mến .
06 - Không đâm thọc: Hòa hợp, không nói lời ly gián. Sẽ được nhiều người ủng hộ.
07 - Không nói thô ác: Hòa nhã không cay nghiệt, thô tục. Sẽ được cao sang.
08 - Không xan tham: Rộng rãi thí xả . Sẽ được vô lượng phước báo.
09 - Không sân hận: Từ hòa nhẫn nại . Sẽ được vô lượng duyên lành .
10 - Không si mê: Sáng suốt tỉnh giác . Sẽ được vô lượng trí tuệ .
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

__(())__

 
Back to Top