Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
Hòa Thượng Thích Thiện Năng_ Chùa Quan Âm Các

Hòa Thượng Thích Thiện Năng – Viện Chủ Chùa Quan Âm Các  (1938 -2019)Hòa Thượng đã Niệm Phật chiến thắng căn bệnh Ung Thư 10 năm về trước, trước lúc vãng sanh hòa thượng có nói với đệ tử về những điềm lành nhưng dặn chưa được nói vội tránh tâm khoe khoang


1. Thân Thế
Hòa Thượng đạo hiệu Thích Thiện Năng - thế danh Huỳnh Tài Sinh Năm Mậu Dần (1938) tại làng Mỹ Luông, H.Chợ Mới, Tỉnh An Giang. Thân sinh là cụ ông Huỳnh Lân. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Nhung. Hòa thượng được sinh trưởng trong gia đình trung lưu trí thức, nhiều đời kính tín Tam Bảo. Ngài là người con trai duy nhất trong gia đình cùng với 5 chị gái.
Thuở nhỏ, nhờ mẫu thân vun bồi tâm Bồ đề, gieo sâu duyên Phật pháp, nhờ vậy mà ngài thường lui tới Tam Bảo thường xuyên, sớm hôm phụng sự, trưởng dưỡng đạo tâm.
2. Thời gian xuất gia – học đạo
Đến năm 21 tuổi với chủng tử sâu dày, giác ngộ phù thế hư vô, cõi đời dâu bể, Hòa thượng nêu cao chí xuất trần, cảm kích đời sống phạm hạnh của Bậc viễn ly, Ngài đã quyết tâm xuất gia, vượt mọi chướng ngại tầm cầu chân lý dù rằng bản thân là người con trai duy nhất của gia đình luôn được yêu quý.
Lúc bấy giờ, Ngài đã tìm đến chùa Bửu Long xin pháp nguyện thế phát bẩm sư cùng hòa thượng Thượng thiện Hạ Phát (đệ tử của sơ tổ Vạn Linh – Núi Cấm) và được ban Pháp húy là Thiện Năng. Tiếp nối dòng pháp Lâm Tế Gia Phổ đời 41.
Khi đã hiện tướng sa môn, Hòa thượng luôn ôm ấp hoài bão tìm đến chân lý Phật học, viên mãn toàn bích. Nhờ thiền duyên chính mùi, Hòa thượng được tham dự vào Khóa Thiền học đầu tiên do Thiền Sư Thích Thanh Từ khai mở (1968-1971). Ngài dần trở thành 1 trong 10 thiền sinh ưu tú trong Tông phong Trúc Lâm thuở khai sơ lập giáo. Với tâm Thiền nhạy bén cơ phong mẫn tiệp Ngài luôn được nhiều huynh đệ trong Tông môn ca ngợi, noi gương hạnh lành. Những tưởng ý chí kiên định nương thân nơi Chơn Không thiền viện nhưng đạo duyên tiếp nối, Ngài được thỉnh về ngôi già lam Quan Âm Các để hoằng dương giáo Pháp

 
Back to Top