Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
Di Đà Phật Đại Nguyện Vương

  Di Đà Phật đại nguyện vương,
Từ bi hỷ xả khó lường,
Giữa mày thường phóng bạcvangsanhcuclac.vn/h hào quang,

Độ chúng sanh về Cực Lạc,
Ao bát đức sen khoe chín phẩm,
Cây quý bảy báu thành hàng,
Như Lai thánh hiệu vừa xưng tụng,
Tây phương tiếp dẫn vãng sanh ngay.
Di Đà thánh hiệu như xưng tụng,
Đồng nguyện cùng về cõi Lạc Bang

(sưu tầm)

 
Back to Top