Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
Cuộc Đời Sống Chẳng Bao Lâu

Cuộc đời sống chẳng bao lâu
Sáu bảy mươi tuổi chớ đâu nhiều gì
Nếu ta không gấp tu trì

 Vô thường chợt đến phải đi luân hồi
Vào bốn đường ác thương ôi
Súc sanh, ngạ quỷ, sau rồi tu la
Địa ngục khổ nhất đó mà
Trăm ngàn muôn kiếp thoát ra dễ gì
Thương mình nên phải xét suy
Pháp môn niệm Phật ta thì tu mau.

A DI ĐÀ PHẬT_/\_

 
Back to Top