Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
Cố Hương Xa Cách Đã Bao Thu .

 Cố hương xa cách đã bao thu .

Khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghĩ .

Ta niệm Di Đà Phật niệm ta .

Thiên chân Phụ Tử cùng tương hợp .

Mai đây hội ngộ ở Quê Nhà .

Nói đến liên bang hai hàng lệ .

Diêm Phù khổ thú thật Bi Ai .

Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi .

Không Niệm Di Đà thì Niệm Ai ?

 

 
Back to Top