Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK

Sống an lạc

Hạnh Phúc Là Gì Hả Mẹ?

  Ngày xưa, có con chó con hỏi chó mẹ rằng,

– Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hả mẹ?

Chó mẹ bảo:

– Hạnh phúc là cái đuôi con đấy !

Những Lời Khuyên Cho Hạnh Phúc

 Hạnh phúc là điều có thể nắm bắt được dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có người nói rằng, không phải cố làm gì đó để có được hạnh phúc mà quan trọng hơn là cảm nhận
được hạnh phúc. Tuy nhiên, có khi phải cần học cách để có được hạnh phúc. Và điều này tùy thuộc vào mỗi người, vào nền tảng mà từ đó người ta cho rằng hạnh phúc được phát sinh.

Hạnh Phúc Từ Đâu Mà Có?

  - Từ cái xả mà có, chứ chúng ta cứ ôm ấp phiền não trong lòng hoài thì làm sao mà hạnh phúc được. Các Phật tử tại gia nên nhớ, nếu trong gia đình chúng ta không xả được cứ giận vợ, giận con, giận anh chị em hoài thì không vui. Ra ngoài xã hội cứ nhớ người này ăn hiếp mình, người kia nói gác mình, người nọ khinh mình, gì gì đó, người ôm trong lòng cả bụng như vậy thì người đó lúc nào cũng đau khổ, lúc nào cũng là phiền não hết.

Nguyện Ngày An Lành Đêm An Lành

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời đều an lành
An lành trong mỗi giây mỗi phút
Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở

Con Nay Quy Y Đức Phật A Di Đà

 Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang Như Lai
Nguyện cho hết thảy chúng sanh
Nghe được danh hiệu của Ngài
Đều có được Tín tâm kiên cố

Sống An Nhiên

 Người kia nóng giận nói ồn ào
Không lẽ ta đây cũng thế sao

Back to Top