Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK

Phóng Sanh Cứu Vật

Dạy Con Không Được Sát Sanh

 Động vật các loài súc sinh
Ở trong Trời Đất với mình như nhau
Bị đâm bị giết đều đau
Sợ hãi, nóng lạnh khác đâu con người

Thương Yêu Cả Chúng Sanh

 Phật dạy tánh hiền lành
Thương yêu cả chúng sanh
Dầu là loài vật mọn
Cũng Phật tánh như mình.

Back to Top