Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK

Bước đầu học phật

PHÓNG SANH – ẤN TỐNG KINH SÁCH – TRÙNG TU TỊNH THẤT LINH QUANG - CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ KỲ 46.

PHÓNG SANH – ẤN TỐNG KINH SÁCH – TRÙNG TU TỊNH THẤT LINH QUANG - CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ KỲ 46.

(Chương trình 1 ngày 1 đêm, tối 24 và ngày 25/6/2017 nhằm tối ngày 01 và ngày 02/6/Đinh Dậu)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Kính bạch trên chư vị tôn đức Tăng, Ni,

 

Được Thành Hạnh Nhẫn Nhục

Nhẫn nhục là con đường tốt nhất để thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Vì thế, kim Kim Cang dạy:” Được thành hạnh nhẫn nhục”. Người học Phật phải luôn hổ thẹn sám hối. Việc tốt hướng cho người, việc xấu hướng về mình. Không thấy mình có công, chỉ xét lỗi mình.

Niềm Tin Là Nguồn Đạo, Là Mẹ Của Các Công Đức

Kinh Hoa Nghiêm nói rằng:”Niềm tin là nguồn đạo, là mẹ của các công đức, nuôi lớn tất cả căn lành”. Biển lớn Phật pháp, duy chỉ có niềm tin mới có thể vào được. Chúng ta không những chỉ tin không mà cần phải tin cho thật sâu. 

Một người suốt đời làm ác, lúc lâm chung niệm A-di-đà Phật, có được vãng sanh không?

Hỏi: Một người suốt đời làm ác, lúc lâm chung niệm A-di-đà Phật, có được vãng sanh không?

Cầu Nguyện Là Chánh Tín Hay Mê Tín?

 Trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện này là chánh tín hay mê tín? Câu hỏi này không thể trả lời một chiều, tùy chỗ hiểu biết của mỗi người, sự cầu nguyện là mê tín, cũng là chánh tín.

SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO

  Đệ tử hôm nay quỳ trước điện,
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn,
Đã bao phen sanh tử dập dồn,
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,

Tại Sao Mỗi Ngày Cần Phải Sám Hối?

 Cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn tạo bốn tội; sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Không những chỉ trong lời nói, hành động, cử chỉ, thậm chí đến cả khởi tâm động niệm không biết đã phạm bao nhiêu tội lỗi.

Sám Mười Phương

 Mười phương chư Phật ba đời
Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh
Sen vàng chín phẩm sẵn dành
Oai linh đức cả đã dành vô biên

Ai Có Thể Sanh Về Cực Lạc Được?

 Ai tin là sanh về được, ai y giáo phụng hành là sanh về được. Ngẫu Ích đại sư giảng kinh này rất hay: “Được vãng sanh hay không hoàn toàn cậy vào tín nguyện có hay không?” Quý vị có thực sự tin tưởng hay không, thực sự muốn ra đi hay không, quý vị có thể hội đủ điều kiện ấy hay không? Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị cao hay thấp là do công phu trì danh sâu hay cạn.

MƯỜI NGHIỆP LÀNH

 01 - Không sát sanh: Từ bi không sát hại. Sẽ được khỏe mạnh trường thọ.
02 - Không trộm cắp: Ngay thẳng không lấy của người. Sẽ được giàu sang. An ổn.
03 - Không tà dâm: Trong sạch không quan hệ bất chính. Sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc.

 

Giải nghĩa "Thế giới Ta Bà"?

  Ta Bà là tiếng Phạn. Thế giới Ta Bà là thế giới như thế nào ? Là thế giới vui sướng, thế giới vui nhất. Có người nói : "Hoà Thượng ! Con nghe Hoà Thượng giảng Kinh đã lâu rồi, cũng chưa nghe Hoà Thượng giảng sai, nhưng chỗ nầy lại giảng sai ! Con thấy chữ Ta Bà dịch là khổ nhất, sao Hoà Thượng nói là vui?"

Tứ Diệu Đế, Bài Pháp Đầu Tiên Phật Thuyết

TỨ DIỆU ĐẾ
I. – Dẫn : Tứ diệu đế là một bài Pháp đầu tiên, sau khi Đức Phật đạt thành chánh quả sau 49 ngày thiền định, đức Phật đã giảng dạy cho nhóm Kiều Trần Như, những người cùng tu khổ hạnh với Phật trong nhiều năm trước, bài nầy đánh dấu đức Phật đã chuyển bánh xe Pháp, tức là Ngài đem chân lý ra để giảng dạy cho mọi người, ngõ hầu nhận thức được cuộc đời là khổ, cần phải tu tập để gỉải thoát vĩnh viễn mọi nỗi khổ của con người.

THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

  THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN
I.- Dẫn : Ai cũng muốn hiểu do đâu mà chúng ta có, có từ lúc nào, sống chết. Tất cả những thắc mắc đó đều do nhân duyên mà ra, Phật đã dạy, có 12 nhân duyên. Hiểu cho được 12 nhân duyên nầy sẽ giúp rất nhiều trên bước đường tu học, một người có thể chứng đắc quả vị Duyên Giác là người đã thấu lý về 12 nhân duyên nầy.

 

BÁT CHÁNH ĐẠO

  BÁT CHÁNH ĐẠO
I.- Dẫn : Sau khi đức Phật đã chứng quả chánh đẳng chánh giác, Ngài trở lại vườn Lộc Uyển để nói cho những người đã không còn tin tưởng Ngài, làm thế nào cho họ tin theo, đức Phật đã chỉ cho họ thấy chân lý: Cuộc đời là bể khổ ( Khổ ), những yếu tố gây ra nổi khổ ( Tập ), cần phải diệt khổ để được an lành vĩnh cữu ( Diệt ), tám con đường chánh đáng phải đi để tới chốn an nhiên tịch tĩnh ( Ðạo ). Bốn đế nói chung là sự nhận thức con đường phải đi, còn Tám đường chánh là sự thực hành để đạt tới chỗ toàn thiện.

THIỀN

  Thiền
Thiền (zh. chán 禪, ja. zen), gọi đầy đủ là Thiền-na (zh. chánna 禪那, sa. dhyāna, pi. jhāna, ja. zenna, en. meditation), là thuật ngữ Hán-Việt được phiên âm từ dhyāna trong tiếng Phạn. Dhyāna là danh từ phái sinh từ gốc động từ √dhyā (hoặc √dhyai). Bộ Sanskrit-English Dictionary của Monier-Williams ghi lại những nghĩa chính như sau:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Back to Top