Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK

Thông tin xây dựng

TÂM THƯ HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHÁP SƠN

 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính bạch Chư tôn Tịnh đức.
Kính thưa Quý nhà đạo tâm, Quý liên hữu xa gần.

Sau thời gian thực hiện hùn phước Niệm Phật Đường Pháp Sơn đã xây dựng tương đối phần hậu Tổ và nhà bếp, được sự tin tưởng chắt chiu hùn phước của Quý nhà đạo tâm xa gần phần chánh điện đã bước đầu xây dựng.

Back to Top