Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK
BUÔNG

  Mỗi ngày con tập chữ buông
Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui

Buông cho nó khỏe người ơi !
Buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng.
(sưu tầm)

 
Back to Top