Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
NHẮN CÙNG ĐỒNG ĐẠO


Chánh đạo không duyên khó kiếm tầm
Gặp rồi cố thủ chớ lơi tâm
Tu nhân thêm phước đừng thêm tội
Hành đạo cho thăng chớ để trầm

 Đắc quả Phật Tiên nhờ tỉnh giác,
Hóa ra ma quỉ bởi mê tâm.
Quê hương thiện tín nên trì chí.
Diệu pháp tất là phải thậm thâm.
Diệu pháp tất là phải thậm thâm,
Muốn cho thấy Phật rán khai tâm
Tâm khai sớm được mau gần Phật.
Tánh giác còn lâu chậm thoát phàm.
Siêu đọa đều do mình tạo lấy,
Phật ma không thể cậy ai làm.
Giảng kinh đã vạch con đường tiến
Tùy bước chậm mau của Nữ Nam.
Tùy bước chậm mau của Nữ Nam
Đạo mầu lo vẹn chớ lam nham
Sáng ra trí huệ nhờ hăng hái
Tối bít tâm linh tại chán nhàm.
Hành đúng Phật ngôn nên quả Phật
Tu theo phàm tánh chỉ ra phàm.
Thiện tín quê nhà Đạo rán kham.
Thiện tín quê nhà Đạo rán kham.!


_((*))_Thanh Sī_((*))_

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

 
Back to Top