Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
FACEBOOK
Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giải đáp thắc mắc về pháp môn Tịnh độ

Hỏi: Tại sao người học Phật, bất kể tại gia xuất gia, mỗi khi gặp nhau, thì chắp tay nói “A Di Đà Phật”, đây có phải xem “A Di Đà Phật” là câu chào hỏi của thế tục rồi hay không? Hay là có ý nghĩa khác vậy?


Đáp: Chí tâm niệm một câu “A Di Đà Phật”, có thể tiêu trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Do đó câu “A Di Đà Phật” này là cát tường nhất, gặp nhau cùng xưng tụng, chính là ý chúc phúc, hơn nữa đối phương một khi qua tai, đã trồng xuống hạt giống Phật trong thức thứ tám.
(ĐDV)

 
Back to Top