Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK
CHA MẸ LÀ PHƯỚC ĐIỀN LỚN NHẤT !


Người xuất gia, người có đạo đức, chúng ta được xưng là phước điền. Phước điền là nguồn tài nguyên có thể khiến cho người ta trồng phước, bồi phước. Thế ai là phước điền của chúng ta? Cha mẹ là phước điền lớn nhất của chúng ta. Vì sao? Bởi vì Cha Mẹ sanh ta, nuôi ta, chăm sóc ta, cho nên không những đối với Cha Mẹ phải cúng dường, mà còn phải chăm sóc sức khỏe của họ, khuyên họ niệm Phật.

 

Có số người nói: “Kỳ lạ, một đời tôi hầu như bệnh mãn tính, uống thuốc cũng không khỏi, đau đầu cả đời, lưng đau cả đời, tại sao?” Bởi vì chư vị không có chính tay chăm sóc Cha Mẹ. Chư vị, Cha Mẹ tuổi cao rồi, già rồi, tuy rằng chư vị bây giờ không có cách tận hiếu, thế nhưng phải nghĩ hết cách làm một ít công đức hồi hướng cho họ, hoặc là tan ca có thời gian, chăm sóc họ nhiều chút, phải có cái tâm đó.

Chư vị sẽ phát giác bệnh mãn tính trên người chính mình dần dần sẽ khỏi rồi. Nhưng chư vị càng phải nhớ rằng, nếu như con cái chư vị không hiếu thuận chư vị, con cái không hiếu thuận đối với chư vị, thế thì tương lai chúng cũng rất thảm!

(Pháp sư Thượng Hải Hạ Đào khai thị)

“Vạn ác dâm vi thủ
Bách thiện hiếu vi tiên"

Xin thường niệm 🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_(())_

 
Back to Top