Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Cộng tu "1 ngày an lạc"
Thông tin từ thiện
Thông tin xây dựng
FACEBOOK

Khai thị niệm phật

KỆ TU TRÌ

 


Giữ vẹn luân thường
Trọn hết bổn phận
Ngăn dứt lòng tà
Giữ gìn lòng thành.
Đừng làm các ác
Vâng làm các thiện
Kiêng giết cứu mạng
Ăn chay niệm Phật
Hồi hướng vãng sanh
Thế giới Cực Lạc.
Dùng để tự hành
Lại còn dạy người
Ấy gọi Phật tử
Hành giả hãy nên
Làm như thế ấy
Công đức vô lượng.

 

 

“Niệm Phật mới hòng tiêu túc nghiệp,
Kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm”.

“Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn,
Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc”.

“Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh
Núi khe nẽo khách, từ nay thôi quyến luyến.

Tự mình chẳng về, về liền được
Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vâng”.

“Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết,
Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành”.

 

(Ấn Quang Đại Sư)

 

 

Bước đầu học phật

Pháp âm

TUYỂN TẬP PHÁP ÂM HT TỊNH KHÔNG (Tuyển tập 3) TUYỂN TẬP PHÁP ÂM HT TỊNH KHÔNG (Tuyển tập 3)

  Người chân chánh phát tâm niệm Phật, trong thời đại động loạn này, nhất định phải nhận thức rõ ràng: “Nhà Phật thường nói: ‘Muôn thứ không mang được, chỉ có nghiệp theo thân’”. Chúng ta phải suy ngẫm, hiểu rõ câu này; sau ...

 

Phật giáo quan

Phương Pháp Trau Dồi Lòng Từ Ái Phương Pháp Trau Dồi Lòng Từ Ái

 Ta phải nuôi dưỡng một tâm thức chân thành, mạnh mẽ ước muốn làm lợi lạc và mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh đầy khắp không gian Phương pháp trau dồi lòng từ ái...

 

Tin Tức

Sự Kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều và Phật Đản Vesak LHQ 2019 Sự Kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều và Phật Đản Vesak LHQ 2019

 Trong 2 ngày 27, 28/2/2019, thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra trong sự chú tâm cao độ của thế giới và đặc biệt hơn nữa sự kiện ...

 
Back to Top