Kính chào các bạn ghé thăm trang web của đạo tràng "Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc"
Hoạt động đạo tràng
Thông tin từ thiện
Hình ảnh sự kiện
FACEBOOK

Khai thị niệm phật

KỆ TU TRÌ

 


Giữ vẹn luân thường
Trọn hết bổn phận
Ngăn dứt lòng tà
Giữ gìn lòng thành.
Đừng làm các ác
Vâng làm các thiện
Kiêng giết cứu mạng
Ăn chay niệm Phật
Hồi hướng vãng sanh
Thế giới Cực Lạc.
Dùng để tự hành
Lại còn dạy người
Ấy gọi Phật tử
Hành giả hãy nên
Làm như thế ấy
Công đức vô lượng.

 

 

“Niệm Phật mới hòng tiêu túc nghiệp,
Kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm”.

“Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn,
Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc”.

“Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh
Núi khe nẽo khách, từ nay thôi quyến luyến.

Tự mình chẳng về, về liền được
Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vâng”.

“Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết,
Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành”.

 

(Ấn Quang Đại Sư)

 

 

Bước đầu học phật

Phiền Não Của Mình Vốn Rất Nặng, Tập Khí Rất Nặng Phiền Não Của Mình Vốn Rất Nặng, Tập Khí Rất Nặng

 Phiền não của mình vốn rất nặng, tập khí rất nặng, ngủ nghỉ rất nhiều, ủy mị không phấn chấn, bước vô Niệm Phật Ðường không có lòng tin, làm sao có thể ở trong đó suốt hai mươi bốn giờ, ba mươi sáu giờ ...

 

Pháp ngữ

Học Phật Phải Thấy Lòng Nhẹ Nhàng Học Phật Phải Thấy Lòng Nhẹ Nhàng

  Một hôm có một nhà triết học tới hỏi Phật nhiều câu hỏi nhưng Ngài không trả lời. Ông ta hỏi rằng: ‘‘Có Ngã không? Và Phật không nói gì. ‘‘Hay là không có Ngã? Và Ngài cũng im lặng....

 

Pháp âm

TUYỂN TẬP PHÁP ÂM HT TỊNH KHÔNG (Tuyển tập 3) TUYỂN TẬP PHÁP ÂM HT TỊNH KHÔNG (Tuyển tập 3)

  Người chân chánh phát tâm niệm Phật, trong thời đại động loạn này, nhất định phải nhận thức rõ ràng: “Nhà Phật thường nói: ‘Muôn thứ không mang được, chỉ có nghiệp theo thân’”. Chúng ta phải suy ngẫm, hiểu rõ câu này; sau ...

 

Tịnh độ

 

Phật giáo quan

Tác Hại Của Đường Tinh Luyện Tác Hại Của Đường Tinh Luyện

  Ăn đường sẽ sinh ra nhiều nước và CO2. Đường tinh chế là Calo rỗng, vì không có các Vitamin, khoáng chất cần cung cấp cho sự chuyển hóa chính nó, nên khi ăn đường trắng, cơ thể phải huy động Vitamin, khoáng dự ...

 
Back to Top